Vyberte stránku

Projekty

Carpe Orbis, z. s. – vzdělávání

CZ.03.01.03/00/22_040/0002296

Projekt umožní realizaci vzdělávání zaměstnanců našich členů, a to vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání

Centrum pro neformální vzdělávání „Konárka“

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016531

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Projektem dojde ke stavební úpravě skladu zahradní techniky a přístavbě objektu, kde bude vybudováno Centrum pro neformální vzdělávání „Konárka“ o dvou učebnách. Obě učebny se sklady budou sloužit jako zázemí vzdělávacího centra. Projekt si klade za cíl vyrovnat poptávku a nabídku po neformálním vzdělávání v regionu MAS Zálabí. V rámci projektu dojde také k nákupu základního vybavení budovy a učeben, které bude sloužit ke zvyšování klíčových kompetencí u všech cílových skupin projektu.

Realizace projektu probíhá v období 1. 11. 2019 – 31.5.2023 (43 měsíců)

Realizace projektu probíhá v období 1. 11. 2019 – 31.5.2023 (43 měsíců)