Vyberte stránku

Carpe Orbis

Den vzniku : 26. červenec 2016

Carpe Orbis, z. s.

Carpe Orbis, užívej svět! Svět je nádherný, pojďte si ho užít s námi. V souladu s přírodou, v souladu s udržitelností, v souladu se zdravím, v souladu se vzděláním. Pojďme vědomě žít a tvořit tento svět. Život jako příležitost k růstu…

Jednotliví členové našeho spolku nabízí široké spektrum zkušeností a dovedností z nejrůznějších oblastí vzdělávání jako například:

 • vedení kurzů praktických činností pro děti a mládež
 • aktivity s předškolními dětmi –montessori pedagogika, environmentální výchova, badatelství, zkušenosti z oblasti lesních mateřských škol…
 • vedení týmu pečujících osob, chodu zařízení, komunikace s rodiči…
 • celoživotní vzdělávání pro dospělé a seniory ( zejména ICT)
 • vzdělávání v oblasti ochrany osobních údajů (dle GDPR) pro NNO z regionu
 • pořádání soukromých letních táborů pro děti
 • vedení klubu pro nadané děti a klubu logických deskových her
 • semináře čtenářské a matematické gramotnosti pro děti a mládež
 • lektoring prožitkového tanečního konceptu pro ženy Loona Dance (akreditace MŠMT)
 • proškolování pedagogických pracovníků v oblasti lektoringu i mentoringu

 

O Nás

Naším cílem je vybudovat centrum neformálního a celoživotního vzdělávání, které by v souladu s přírodou sloužilo jako kvalitní zázemí pro volný čas nejen místním občanům (dětem, mládeži, dospělým, seniorům), ale i lidem z přilehlých oblastí.

Rádi bychom umožnili cílovým skupinám, aby si mohly osvojovat strategie učení a motivovaly se pro celoživotní učení a to následujícím způsobem:

 • všichni se nejefektivněji učí vlastním prožitkem, bádáním a poznáváním.
 • podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení různých problémů.
 • vést pomocí vybraných aktivit k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.
 • rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
 • vést je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a učit je žít a pracovat společně s ostatními lidmi.
 • pomáhat poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Přáli bychom si rozšířit možnosti klubovny pro volnočasové aktivity například i v oblasti ICT a to nabídkou základních uživatelských kurzů.  Dále bychom se v oblasti volnočasových aktivit velmi rádi zaměřili na výuku cizích jazyků a řemeslné kroužky, pomocí níž by se jejich účastníci mohli rozvíjet v polytechnických dovednostech