Vyberte stránku

Šablony pro NNO

Cílem aktivit projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků naší neziskové organizace prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, praktické využívání ICT ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická gramotnost atd. Realizace aktivit povede k propojování formálního a neformálního vzdělávání. 

Aktivity:
Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace do vzdálenosti 10 km
Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace ve vzdálenosti 10 a více km
Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů
Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
Tandemové neformální vzdělávání bez financování osobních nákladů
Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů

Projektový den v klubovně bez financování osobních nákladů
Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů
Projektový den mimo klubovnu